دنیاى من

این جا دنیاى خودمه

دنیاى من

این جا دنیاى خودمه

آخرین مطالب

مامی تنها بیرون

ناهار ماکارونی

فیلم

تاب رنگ

سریال

شام میرزا قاسمی

star
۰۸ فروردين ۹۷ ، ۲۳:۲۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

صبح بچه ها رفتند

فیلم

دوش


star
۰۸ فروردين ۹۷ ، ۲۳:۲۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

بچه ها رودخونه و دریا

ناهار ماهی

خواب

بچه ها جاده کلاردشت

شب اخر

شام کتلت

star
۰۸ فروردين ۹۷ ، ۲۳:۲۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

بیدار شدن ساعت 11

صبحانه

ناهار جوجه کباب

بیرون رفتن با مامی و بچه ها

ترافیک سنگین

مارینا

ال سی

شام دانانو

عبور از رودخونه

بیدار بودن تا 4

star
۰۸ فروردين ۹۷ ، ۲۳:۲۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

اومدن بچه ها

ناهار ماهی و حشو

عصر لیلی

قهوه و ناپلونی

خریدن کیک تولد مامی

شام سوپ

تولد بازی

گرفتن کادوی عید

سریال

تا 4 صبح

star
۰۸ فروردين ۹۷ ، ۲۳:۲۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

ناهار کباب عالی

سریال

star
۰۸ فروردين ۹۷ ، ۲۳:۱۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

تولد مامی

پیش به سوی شمال

خرید از هایپر

خونه

جاروبرقی

ناهار کلم پلو


star
۰۸ فروردين ۹۷ ، ۲۳:۱۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

تجریش گردی

خرید بید مشک

باغ فردوس

ناهار ماهی

دوش

لاک

سفره هفت سین

عیدی

عکس

خونه موا موا

شام خورشت ماست

عیدی زن دایی

تصمیم برای شمال

جمع کردن وسایل تا ساعت 3

star
۰۸ فروردين ۹۷ ، ۲۳:۱۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

دعوای بزرگ سر شمال رفتن

ارایشگاه رفتن

گل خریدن از مزرعه طلایی

اومدن خاله

ناهار با خاه

گرفتن حقوق

اومدن بچه ها

دادن عیدی ها

خدافظی عید

عکس دسته جمعی با هفت سین

star
۰۸ فروردين ۹۷ ، ۲۳:۱۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

قرار با دالتون هادر تجریش

بد اخلاقی صورتی

تجدیش گردی

ارگ

نبودن اسنپ

11 برگشت به خونه

star
۰۸ فروردين ۹۷ ، ۲۳:۰۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر