دنیاى من

این جا دنیاى خودمه

دنیاى من

این جا دنیاى خودمه

آخرین مطالب

روز مهندس

شروع دعای یک هفته ای

اتاق تکونی

کمد دیواری ها

سریال

اتمام کتاب دختری در قطار

star
۰۶ اسفند ۹۶ ، ۰۱:۰۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

خرید کیک بی بی

ناهار اومدن داداشی

عصر قرار سانا

پوشیدن کاپشن نو

خوش گذرونی

رسوندن مامان شما

فرم

سریال

کتاب

star
۰۶ اسفند ۹۶ ، ۰۱:۰۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

رفتن به آزمایشگاه

ناموفق بودن آزمایشگاه و سونوگرافی

خرید ماهی

هایپر

ترافیک

خونه

قرار برای فردا سانا

زدن فرم

سریال

دورهمی

کتاب

star
۰۴ اسفند ۹۶ ، ۰۱:۳۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

دفتر خدمات

کارت ملی هوشمند

خونه

دوش

رفتن به  دنبال دوستای هروی

جلسه پژوهشگای شریف

کافه

خونه

هایپر

ترافیک

گردن درد

زیر سقف دودی

star
۰۴ اسفند ۹۶ ، ۰۱:۳۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

خونه جدید موا موا

ریاضی با پسر خاله

دیدن همگی

ناهار میگو

ریاضی

خونه

آماده شدن برای جلسه فردا

نایکل

star
۰۲ اسفند ۹۶ ، ۰۰:۰۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

دیدن سریال شهرزاد یاعت 8:15صبح

رفتن به دفتر خدمات و سوال پرسیدن

زدن فرم

ناهار

زدن فرم

ادامه فیلم دیشب

رفتن به خونه ی دوستجون

داداشی خونه ی ما

مایکل

star
۰۱ اسفند ۹۶ ، ۰۱:۰۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

تلفن حرف زدن با دوطت

وقتبرای دکتر پوست

زدن فرم

رفتن به هویپر ساعت 9 شب

برگشت

مایکل

دیدن فیلم ترمینال

star
۰۱ اسفند ۹۶ ، ۰۱:۰۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

بیرون رفتن با  همسایه

الماس شرق

سمبوسه سحر

دکتر چشم

سینا 

بدون تاریخ بدون امضا

قلب درد در سینما

نوبنیاد

تاکسی

رسیدن به خونه

پیشنهاد بیرون از فرفری

جواب منفی

شام آش

star
۰۱ اسفند ۹۶ ، ۰۱:۰۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

سردرد از دیشب

خانه ما

پاورچین

مایکل

star
۰۱ اسفند ۹۶ ، ۰۰:۵۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

زدن فرم

رفتن مامی برای اسباب کشی

تولد بی بی دختر خاله

رفتن به خونه داداشی

با داداشی رفتن به خونه دختر خاله و برگشت

اصرار برلی مهمونی جمعه

star
۰۱ اسفند ۹۶ ، ۰۰:۵۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر